Noutăţi şi evenimente

A V I Z

La iniţiativa Prim-ministrului Pavel Filip, începând cu 4 februarie curent, a fost lansată linia telefonică a Guvernului, la care pot fi denunţate cazurile de abuz din partea organelor de control în perioada moratoriului la controalele de stat ale agenţilor economici.

A V I Z    ÎN  ATENŢIA  AGENŢILOR  ECONOMICI

Taxa de stat pentru eliberarea actelor permisive de către Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice este stabilită prin anexa la Legea nr.129 din 11 iulie 2014 (Monitorul Oficial nr. 223-230 din 08.08.2014) pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Art. II. – Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011,  nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
compartimentul „Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice” va avea următorul cuprins:

Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
Autorizaţie radiologică Gratuit – pentru instituțiile publice

500 euro* – pentru instituțiile private****

5 ani
Autorizaţie radiologică parţială
Gratuit – pentru instituțiile publice

50 euro* – pentru instituțiile private****

5 ani
Certificat de securitate
Gratuit – pentru instituțiile publice

500 euro* – pentru instituțiile private****

5 ani
Permis de exercitare şi certificat de atestare
Gratuit
5 ani

anexa se completează în final cu următoarea notă:

„****Taxa se aplică începînd cu 1 ianuarie 2015 şi se achită pe un cont separat la Trezoreria de Stat. Pentru eliberarea duplicatului se percep 10% din taxa stabilită, iar  pentru reperfectare (în caz de extindere a activităţii, fără prelungirea valabilităţii actului permisiv iniţial) – 30% din taxa stabilită.”

Mijloacele bănești de la achitarea taxei pentru eliberarea actelor permisive  urmează să fie virate la componența de bază a bugetului de stat

CODUL IBAN solicitat va fi generat de Dvs prin următorii paşi

1. Accesaţi pagina web a Ministerului de Finanţe la subdirecoriul IBAN

http://www.mf.gov.md/iban

Se afişează pagina Generarea Codului IBAN pentru incasări

2. Generaţi codul IBAN necesar pentru transfer astfel:

- anul : selectaţi  respectiv      2016

- codul ECO: selectaţi     142244 – Taxa pentru eliberarea actelor permisive de catre Agentia Nationala de reglementare a Activitatilor Nucleare si Radioactive

- raionul:  selectaţi raionul în care este înregistrată organizaţia Dvs;

- localitatea: selectaţi (dacă este cazul)  localitatea în care Vă aflaţi;

Tastaţi       Afişează Codul IBAN      – după ce se generează Codul IBAN pentru transferul Dvs.

După transferul efectuat, copia dispoziţiei de plată o transmiteţi prin fax 022 311137

sau la adresa E-mail  autorizare@anranr.gov.md.

Consultatii la telefonul 0 22 311139.

Noutăţi de la AIEA

Conferinţe organizate cu suportul AIEA

Orientare a UE privind dezvoltarea energiei eoliene în conformitate cu legislaţia UE privind natura

Parcurile eoliene dăunează sănătăţii şi mediului

Japonia se reîmprieteneşte cu energia nucleară

Proiectul Arcii Confinement de la Cernobil

Cernobil: Interviu cu academicianul Boris Paton (in rusa)

Interviu cu academicianul Iurii Izraeli (in rusa)

Interviu cu academicianul Leonid Il’in (in rusa)

Interviu cu academicianul Alexand Mihalevici (in rusa)

Interviu cu academicianul Victor Bar’iahtar (in rusa)

Interviu cu academicianul Boris Miasoedov (in rusa)

Noutati de la Cernobil (in rusa)

Ecoul accidentului de la Cernobil

Raport actualizat privind situatia de la CAE Fukushima Daiichi

Statement of the International Conference from Chisinau, Nov 2012

Fukushima did not in fact cause a serious dent in the positive development trend that the global nuclear power was experiencing Interview with Mr Kirill Komarov, Deputy Director General for International Business and Development

moldova

date gov desc

Home