Noutăţi şi evenimente

ANUNȚ

de prelungire a termenului de depunere a cererilor de ocopare a funcției vacante

ANUNȚ

concurs pentru ocuparea funcției publice vacante- aviz angajare

1. Conditiile de participare la concurs

2. Bibliografia concursului

3. Regulamentul ocup funcţ vacante

4. Formular participare la concurs

Situatia la SAE Iujnoukrainskaia

A V I Z    ÎN  ATENŢIA  AGENŢILOR  ECONOMICI

Taxa pentru eliberarea actelor permisive de către Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice întra în vigoare la 1 ianuarie 2015, stabilită prin anexa la Legea nr.129 din 11 iulie 2014 (Monitorul Oficial nr. 223-230 din 08.08.2014) pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Taxa este stabilită după cum urmează:

Art. II. – Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011,  nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
compartimentul „Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice” va avea următorul cuprins:

Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
Autorizaţie radiologică Gratuit – pentru instituțiile publice

500 euro* – pentru instituțiile private****

5 ani
Autorizaţie radiologică parţială
Gratuit – pentru instituțiile publice

50 euro* – pentru instituțiile private****

5 ani
Certificat de securitate
Gratuit – pentru instituțiile publice

500 euro* – pentru instituțiile private****

5 ani
Permis de exercitare şi certificat de atestare
Gratuit
5 ani

anexa se completează în final cu următoarea notă:

„****Taxa se aplică începînd cu 1 ianuarie 2015 şi se achită pe un cont separat la Trezoreria de Stat. Pentru eliberarea duplicatului se percep 10% din taxa stabilită, iar  pentru reperfectare (în caz de extindere a activităţii, fără prelungirea valabilităţii actului permisiv iniţial) – 30% din taxa stabilită.”

Mijloacele bănești de la achitarea taxei pentru eliberarea actelor permisive  urmează să fie virate la componența de bază a bugetului de stat, conform următoarelor date bancare:

Beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat;

Codul fiscal: 1006601000037;

Contul bancar: 33114001;

Banca beneficiară:Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul trezorerial de încasări:122 70 XX XXXX, unde

XX(2 semne)-codul beneficiarului contului trezorerial de încasări;

XXXX(4 semne)-codul statistic al localității contribuabilului conform clasificatorului unităților administrativ-teritoriale.


Informație despre deconectarea unui bloc de la Centrala Atomo-Electrică din Zaporojie-Ucraina

Parcurile eoliene dăunează sănătăţii şi mediului

Japonia se reîmprieteneşte cu energia nucleară

Proiectul Arcii Confinement de la Cernobil

Cernobil: Interviu cu academicianul Boris Paton (in rusa)

Interviu cu academicianul Iurii Izraeli (in rusa)

Interviu cu academicianul Leonid Il’in (in rusa)

Interviu cu academicianul Alexand Mihalevici (in rusa)

Interviu cu academicianul Victor Bar’iahtar (in rusa)

Interviu cu academicianul Boris Miasoedov (in rusa)

Noutati de la Cernobil (in rusa)

Ecoul accidentului de la Cernobil

Raport actualizat privind situatia de la CAE Fukushima Daiichi

Statement of the International Conference from Chisinau, Nov 2012

57-ea Conferinţă Generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică(AIEA News, )

Fukushima did not in fact cause a serious dent in the positive development trend that the global nuclear power was experiencing Interview with Mr Kirill Komarov, Deputy Director General for International Business and Development

Noutăţi de la AIEA

Conferinţe organizate cu suportul AIEA

AVIZ

Aducem aminte autoritatilor statale, persoanelor juridice cointeresate privind startul perioadei de formulare a Conceptelor Proiectelor Nationale de asistenta tehnica AIEA pentru anii 2016-2017. Conceptele formulate conform modelului National Project Concept template (Category A) for 2016-2017 trebuie sa fie prezentate la ANRANR cu scrisoare de insotire semnata de conducatorul autoritatii si aviz de la Cancelaria de Stat.

Ghid pentru completarea Conceptelor de proiecte nationale de cooperare tehnica cu AIEA gasiti aici.

Conceptele trebuie sa reflecte prioritatile tarii mentionate in Programul de Cooperare cu AIEA (www.anranr.gov.md/cooperare/memorandumuri/CPF Moldova AIEA 2012-2017).

Data limita de prezentare a Conceptului la ANRANR este de 28 aprilie 2014.

AVIZ

actualizat din 10.07.2013

asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice

Argumentarea-HG redactie iulie 13-1

HG-var.rom-vers-final director

Regulamentul-Agen_iei-var.rom_.-final director

AVIZ

Se anunță avizarea și inițierea discuțiilor pe marginea proiectului

Proiect Hotărîre de Guvern ”Eliberarea Permiselor de exercitrare”, ”Permis_exercitare final 11 06 2013”,”Nota inf”.

Argumentarea-HG risc

HG var.rom categoria A

AVIZ

privind inițierea consultărilor publice

( aviz cons HG Regulament ANRANR)

AVIZ (actualizat pe 31.05.2013)

ANRANR prezintă proiectele HG var.rom vers final,  Regulamentul Agentiei var.rom. final şi Argumentarea , Argumentarea unitatilor final 31.05.2013 Cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice şi solicită respectuos autorităţile interesate să prezinte avize la aceste proiecte. Mulţumim anticipat pentru propuneri şi sugestii.