Noutăţi şi evenimente

AVIZ

Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, anunţă prelungirea termenului de depunere a cererelor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de Inspector superior, Secția control și supraveghere de stat  (pentru o perioadă determinată) pînă la 11 decembrie 2015 inclusiv.

Condițiile de desfășurare a concursului sînt plasate pe pagina webhttp://www.mediu.gov.md și/sau http: www.anranr.gov.md

Telefon de contact: Serviciul juridic şi personal – 022311138;

anticamera – 022311137.

AVIZ


Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, anunţă prelungirea termenuluide depunere a cererilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de Specialist principal, Serviciul managementul deșeurilor radioactive și Specialist principal, Serviciul garanții nucleare și neproliferare (pentru o perioadă nedeterminată) pînă la 30 noiembrie 2015 inclusiv.

Condițiile de desfășurare a concursului sînt plasate pe pagina web http: www.anranr.gov.md le gasiti mai jos

bibliografia concursului Conditiile de participare la concurs Anexa 2 formular participare la concurs

Telefon de contact: Serviciul juridic şi personal – 022311138;

anticamera – 022311137.

ANUNȚ

Agenția Națională de Reglementare a Activității Nucleare și Radiologice anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Inspector superior, Secția control și supraveghere de stat  (pentru o perioadă determinată).

Condițiile de desfășurare a concursului sînt plasate pe pagina web http: www.anranr.gov.md le gasiti mai jos

bibliografia concursului Conditiile de participare la concurs Anexa 2 formular participare la concurs

Telefon de contact: Serviciul juridic şi personal – 022311138;

anticamera – 022311137.

ANUNȚ

Agenția Națională de Reglementare a Activității Nucleare și Radiologice anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Inspector superior, Secția control și supraveghere de stat  (pentru o perioadă determinată).

Condițiile de desfășurare a concursului sînt plasate pe pagina web http: www.anranr.gov.md

1. Conditiile de participare la concurs Anexa 2

2. Formular participare la concurs

Telefon de contact: Serviciul juridic şi personal – 022311138;

anticamera – 022311137.

Aviz

cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice și de deservire tehnică vacante de:

  1. Specialist principal, Serviciul managementul deșeurilor radioactive,
  2. Specialist principal, Serviciul garanții nucleare și neproliferare,
  3. Inginer superior, Secţia control și supraveghere de stat,
  4. Secretar administrativ superior, Serviciul secretariat,

pentru o perioadă nedeterminată. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul or.Chişinău, Alecu Russo, 1şi pagina web http: www.anranr.gov.md

Contacte: tel.: (022)  22 311137,  (022) 311138, e-mail: www.agentia.nucleara@anranr.gov.md

1.Bibliografia concursului

2.Conditiile de participare la concurs

3.Formular participare la concurs

Situatia la SAE Iujnoukrainskaia

A V I Z    ÎN  ATENŢIA  AGENŢILOR  ECONOMICI

Taxa pentru eliberarea actelor permisive de către Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice întra în vigoare la 1 ianuarie 2015, stabilită prin anexa la Legea nr.129 din 11 iulie 2014 (Monitorul Oficial nr. 223-230 din 08.08.2014) pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Taxa este stabilită după cum urmează:

Art. II. – Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011,  nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
compartimentul „Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice” va avea următorul cuprins:

Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
Autorizaţie radiologică Gratuit – pentru instituțiile publice

500 euro* – pentru instituțiile private****

5 ani
Autorizaţie radiologică parţială
Gratuit – pentru instituțiile publice

50 euro* – pentru instituțiile private****

5 ani
Certificat de securitate
Gratuit – pentru instituțiile publice

500 euro* – pentru instituțiile private****

5 ani
Permis de exercitare şi certificat de atestare
Gratuit
5 ani

anexa se completează în final cu următoarea notă:

„****Taxa se aplică începînd cu 1 ianuarie 2015 şi se achită pe un cont separat la Trezoreria de Stat. Pentru eliberarea duplicatului se percep 10% din taxa stabilită, iar  pentru reperfectare (în caz de extindere a activităţii, fără prelungirea valabilităţii actului permisiv iniţial) – 30% din taxa stabilită.”

Mijloacele bănești de la achitarea taxei pentru eliberarea actelor permisive  urmează să fie virate la componența de bază a bugetului de stat, conform următoarelor date bancare:

Beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat;

Codul fiscal: 1006601000037;

Contul bancar: 33114001;

Banca beneficiară:Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul trezorerial de încasări:122 70 XX XXXX, unde

XX(2 semne)-codul beneficiarului contului trezorerial de încasări;

XXXX(4 semne)-codul statistic al localității contribuabilului conform clasificatorului unităților administrativ-teritoriale.


Parcurile eoliene dăunează sănătăţii şi mediului

Japonia se reîmprieteneşte cu energia nucleară

Proiectul Arcii Confinement de la Cernobil

Cernobil: Interviu cu academicianul Boris Paton (in rusa)

Interviu cu academicianul Iurii Izraeli (in rusa)

Interviu cu academicianul Leonid Il’in (in rusa)

Interviu cu academicianul Alexand Mihalevici (in rusa)

Interviu cu academicianul Victor Bar’iahtar (in rusa)

Interviu cu academicianul Boris Miasoedov (in rusa)

Noutati de la Cernobil (in rusa)

Ecoul accidentului de la Cernobil

Raport actualizat privind situatia de la CAE Fukushima Daiichi

Statement of the International Conference from Chisinau, Nov 2012

Fukushima did not in fact cause a serious dent in the positive development trend that the global nuclear power was experiencing Interview with Mr Kirill Komarov, Deputy Director General for International Business and Development

Noutăţi de la AIEA

Conferinţe organizate cu suportul AIEA

AVIZ

Aducem aminte autoritatilor statale, persoanelor juridice cointeresate privind startul perioadei de formulare a Conceptelor Proiectelor Nationale de asistenta tehnica AIEA pentru anii 2016-2017. Conceptele formulate conform modelului National Project Concept template (Category A) for 2016-2017 trebuie sa fie prezentate la ANRANR cu scrisoare de insotire semnata de conducatorul autoritatii si aviz de la Cancelaria de Stat.

Ghid pentru completarea Conceptelor de proiecte nationale de cooperare tehnica cu AIEA gasiti aici.

Conceptele trebuie sa reflecte prioritatile tarii mentionate in Programul de Cooperare cu AIEA (www.anranr.gov.md/cooperare/memorandumuri/CPF Moldova AIEA 2012-2017).

Data limita de prezentare a Conceptului la ANRANR este de 28 aprilie 2015.

AVIZ

Se anunță avizarea și inițierea discuțiilor pe marginea proiectului

Proiect Hotărîre de Guvern ”Eliberarea Permiselor de exercitrare”, ”Permis_exercitare final 11 06 2013”,”Nota inf”.

Argumentarea-HG risc

HG var.rom categoria A