Noutăţi şi evenimente

AVIZ

privind ocuparea funcției publice vacante

Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice va organiza sîmbătă 22 octombrie curent la orele 09.00 desfășurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante – Contabil-șef, Serviciul finanțe (proba scrisă și interviu).

Contacte: tel.: (022)  22 311137,  (022) 311138 sau e-mail: www.agentia.nucleara@anranr.gov.md

AVIZ(repetat)

privind ocuparea funcției publice vacante

Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice prelungește termennul de anunţare a concursului pînă pe data de 14 octombrie curent, pentru ocuparea funcţiei publice vacante – Contabil-șef, Serviciul finanțe, pentru o perioadă nedeterminată. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul or.Chişinău, Alecu Russo, 1şi pagina web http: www.anranr.gov.md

1.Bibliografia-concursului

2. Conditiile de participare la concurs Contabil-șef

3.formular participare la concurs

AVIZ(repetat)

privind ocuparea funcției publice vacante

Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice prlungește termennul de anunţare a concursului pînă pe data de 14 octombrie curent, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante - Specialist principal, Serviciul juridic şi personal pentru o perioadă nedeterminată. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul or.Chişinău, Alecu Russo, 1şi pagina web http: www.anranr.gov.md

Contacte: tel.: (022)  22 311137,  (022) 311138 sau e-mail: www.agentia.nucleara@anranr.gov.md

1. Bibliografia-concursului

2. Conditiile-de-participare-la-concurs-Serviciul-juridic-şi-personal

3. formular-participare-la-concurs

Semnarea Memorandumului de Ințelegere între Ministerul Mediului al Republicii Moldova, reprezentat de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR) și Inspectoratul Nuclear din Ucraina privind Cooperarea în Securitatea Nucleară și Radiologică.

La 28 septembrie 2016, la Viena, în cadrul celei de-a 60-a sesiuni a Conferinţei Generale a AIEA, a fost semnat, de către dl Ion. Apostol, Directrorul ANRANR și dl Sergiy Bozhko, Președintele Inspectoratului de Stat de reglementare Nucleară din Ucraina, Memorandumul de Ințelegere între Ministerul Mediului al Republicii Moldova, reprezentat de ANRANR și Inspectoratul Nuclear din Ucraina privind Cooperarea în Securitatea Nucleară și Radiologică.

Relațiile bilaterale în domeniul reglementării nucleare și radiologice între autoritățile de profil de stat din Republica Moldova și Ucraina se bazează pe  unele prevederi ale Memorandumului de cooperare și asistență reciprocă în problemele securității nucleare și radiologice dintre guvernele statelor-membre ale Organizației pentru democrație și dezvoltare economică – GUAM, semnat la Baku la 19 iunie 2007.

Dialogul moldo-ucrainean cunoaște o dinamică pozitivă prin implementarea proiectelor regionale ale Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), proiecte susținute de Autoritatea suedeză de securitate radiologică, proiecte ale Consiliului Europei, etc.

Actualitatea Memorandumului de Ințelegere semnat recent la Viena, se conturează în contextul creșterii pe teritoriul Republicii Moldova a numărului de cazuri de trafic ilicit cu materiale nucleare și radioactive, iar scopul acestuia este dezvoltarea relațiilor între Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității frontierelor de stat și fortificării capacităților de prevenire a traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive, precum și pentru crearea pîrghiilor juridice suplimentare pentru colaborare în domeniu. Memorandumul stabilește modul și subiectele schimbului de informaţii și de experienţă între Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice şi Inspectoratul de Stat de Reglementare Nucleară din Ucraina.

Participarea la Conferinţa Generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).

Directorul Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (ANRANR), dl Ion Apostol a participat la lucrările celei de-a 60-a sesiuni a Conferinţei Generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), care au avut loc în perioada 26 – 30 septembrie 2016., la Viena.

Dl Ion Apostol a condus delegaţia oficială a Republicii Moldova la această sesiune, la care a fost parte şi dl Vlad Chirinciuc, Ministru-consilier, Reprezentant permanent adjunct al Misiunii Permanente a Republicii Moldova pe lângă Organizaţiile internaţionale de la Viena, Însărcinat cu afaceri a.i. al Ambasadei Republicii Moldova în Austria.

La  deschiderea sesiunii Conferinţei Generale, Directorul General al AIEA Yukiya Amano a informat despre activitatea Agenţiei în perioada care s-a scurs de la ultima Conferinţă Generală, subliniind realizările majore ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, timp de 60 de ani.

În cursul sesiunii a 60-a a Conferinţei Generale a AIEA delegaţiila Republicii Moldova a participat la examinarea şi aprobarea raportului de activitate în anul 2015, baremul cotelor părţi ale statelor la bugetul ordinar al Agenţiei pentru anul 2017, contribuţiile la Fondul de Cooperare tehnică pentru 2017.

În centrul discuţieilor au fost subiecte privind securitatea nucleară, îmbunătăţirea eficienței garanţiilor nucleare, ameliorarea gestionării şi transportării deşeurilor radioactive, ştiinţa nucleară şi activităţile de cooperare tehnică, utilizarea tehnologiilor nucleare, aplicarea Garanţiilor nucleare în raport cu Tratatul de Neproliferare Nucleară (TNP) în Orientul Mijlociu.

În marja Conferinţei Generale au avut loc peste 30 de evenimente paralele privind diverse aspecte ale activităţii AIEA, cît și Forumul ştiinţific referitor la rolul tehnologiei nucleare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDGs), în special în domeniul sănătăţii, securităţii alimentare, energiei şi mediului înconjurător.

Dl Apostol, a avut o serie de întrevederi cu experţi ai Departamentului Cooperare Tehnică şi cu responsabili ai subdiviziunilor AIEA privind implementarea garanţiilor nucleare, securitatea nucleară şi asistenţa tehnică, inclusiv cu noul referent pentru Republica Moldova al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

Deasemenea, Dl Apostol a avut, în egală măsură, întrevederi bilaterale cu delegaţiile din România, SUA, Lituania, Georgia şi Ucraina. Astfel,  la 28 septembrie a fost semnat Memorandumul de Ințelegere între Ministerul Mediului al Republicii Moldova, reprezentat de ANRANR și Inspectoratul Nuclear din Ucraina privind Cooperarea în Securitatea Nucleară și Radiologică, la Viena în data de 28.09.2016.

În cadrul Conferinței s-a participat la ceremonia de inaugurare a Rețelei de securitate nucleară în Europa și Asia Mijlocie (EuCAS), rețea la care au aderat 31 de state, inclusiv Republica Moldova. Termennii de referință ai rețelei vor fi elaborați, coordonați cu statele participante și aprobați la Viena la 27 octombrie curent.

La 29 septembrie a avit loc întrunirea conducătorilor organelor de reglrmrntate în domeniul activităților nucleare și radiologice, în cadrul căria Dl. Martin Krause, șef la Departamentului de cooperare tehnică (DTC) a prezentat rezultatele implementării proiectelor regionale și naționale pe parcursul ultimilor ani. Dl Krause a informat auditoriul, că proiectele pentru următorul ciclu de asistență tehnică (2017-2018) vor fi prezentate și discutate în cadrul următoarei reuniuni a organelor de reglrmrntate, planificată pentru perioada 8-9 noiembrie 2016.

La încheierea sesiunii au fost examinate o serie de rezoluţii, între care, aplicarea garanţiilor AIEA în Orientul Mijlociu, securitatea nucleară, întărirea eficacităţii şi ameliorarea eficienţei Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică şi a cooperării tehnice, etc.

Comunicat de presă

Comunicat de presă Sesiunea a 60-a a Conferintei Generale a AIEA


Privind atelierul de lucru desfășurat în or. Kiev în perioada 13-16 septembrie curent

Informație despre atelierul de lucru din or. Kiev, 13-16 septembrie curent

Anunţ privind ocuparea funcției publice vacante

Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante – Specialist principal, Serviciul juridic şi personal pentru o perioadă nedeterminată. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul or.Chişinău, Alecu Russo, 1şi pagina web http: www.anranr.gov.md

Contacte: tel.: (022)  22 311137,  (022) 311138 sau e-mail: www.agentia.nucleara@anranr.gov.md

1.Conditiile de participare la concurs Serviciul juridic şi personal

2.Bibliografia concursului

3. Formular de participare la concurs

Anunţ privind ocuparea funcției publice vacante

1.Anunţ privind ocuparea funcției publice vacante (Contabil-șef)

2. Bibliografia concursului

3. Conditiile-de-participare-la-concurs-Contabil-șef

4. Formular de participare la concurs

A V I Z
ÎN  ATENŢIA  AGENŢILOR  ECONOMICI


Guvernul Republicii Moldova în colaborare cu Banca Mondială realizează un proiect de asistență tehnică pentru consolidarea capacității de a monitoriza și evalua reformele guvernamentale prin intermediul unui  Scorecard care include un sondaj: https://www.surveymonkey.com/r/GLJVPHR


Vizita reprezentanților Departamentului de Garanții al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA)


La 18 august curent a avut loc vizita reprezentanților Departamentului de Garanții al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică pentru pregătirea misiunii de evaluare a situației referitor la posibilele exporturi de materiale și echipamente menționate în Anexa II a Protocolului Adițional la Acordul dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanțiilor în raport cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare.

__________________________________________________________________________________________________________________

Privind  intrarea în vigoare a amendamentului la Convenția privind Protecția Fizică a Materialelor Nucleare

Amendamentul la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005, ratificat prin LEGE a PARLAMENTUL-ui Nr. 85 din 24.04.2008 privind ratificarea Amendamentului la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, Publicat : 20.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 88-89 art Nr : 320. Amendamentul a intrat în vigoare la data de 8 mai 2016, după ratificarea de către două treimi din statele părți ale Convenției.

Dl Director Ion APOSTOL în timpul semnării Amendamentului la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005.

Amendamentul la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare

___________________________________________________________________________________________________________________

Seminarul Regional privind Utilizarea Abordării Graduale la Stabilirea și Implementarea unui Program de Inspectare

În perioada 11-15 iulie 2016, Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare şi Radiologice a găzduit Seminarul Regional privind Utilizarea Abordării Graduale la Stabilirea și Implementarea unui Program de Inspectare, organizat în comun cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică(AIEA). Seminarul a avut drept scop sporirea capacităților țărilor membre AIEA în efectuarea supravegherii și controlului de stat a activităților radiologice. La eveniment au participat 22 de reprezentanți din 12 țări membre ale AIEA.


Exerciţiu antiterorist „RADIU 2016”, desfăşurat de către SIS

Serviciul de Informaţii şi Securitate, de comun cu Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei şi Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice,  a desfăşurat exerciţiul antiterorist „RADIU 2016”. Evenimentul a avut loc la14 aprilie, în două centre comerciale din capitală.

Ofiţerii SIS şi-au propus ca în cadrul exerciţiului de simulare a  unor situaţii de criză cu tentă teroristă să identifice cele mai optime soluţii de  cooperare  şi interoperabilitate între subunităţile specializate ale autorităţilor participante. La fel, a fost supus verificărilor  nivelul de asigurare a protecţiei şi pazei la obiectivele de aglomerare în masă, precum şi testate  mecanismele de alertă şi reacţionare. În timpul acţiunilor, participanţii au întreprins diverse  măsuri speciale în cadrul cărora au avut misiunea de a identifica obiecte suspecte şi de a  recunoaşte în mulţime persoane dubioase.

Exerciţiul antiterorist  face parte din complexul de activităţi teoretico-practice, desfăşurate de către SIS la nivel naţional în vederea  pregătirii şi instruirii efectivului împuternicit cu asemenea atribuţii, perfecţionării sistemului de interacţiune şi schimb de informaţii între organele de ocrotire a normelor de drept.

sursa:  http://www.sis.md/ro/comunicare/noutati/exercitiu-antiterorist-radiu-2016-desfasurat-catre-sis 14.04.2016- 208 afişări

NOUTĂȚI

La 01 aprilie la 22-05 ANRANR a fost informat de colegii de la CNCAN (Romania) despre returnarea în Moldova a unui transport cu metal uzat la vama Leșeni-Albița, în care a fost identificat semnal de nivel de radiație ce prevala fondul natural de cca 1000 de ori. In această ordine de idei, membrii echipei mobile de experți ANRANR au fost informați de directorul ANRANR privind necesitatea de a fi gata să răspundă la solicitarea Serviciului Vamal. La 02 aprilie , dimineața, șeful turei de la Postul Vamal Leușeni a solicitat asistența specializată a experților ANRANR pentru localizarea și identificarea sursei de radiații. La indicația directorului ANRANR grupa de experți în componența a A.Buzdugan A.Sidorencu, V.Benea  s-a deplasat sâmbătă 02 aprilie la vama Leușeni cu laboratorul mobil, donat de colegii din SSM (Suedia). După cca 3 ore de investigații au fost identificate în remorca unui camion cu metal uzat 2 surse radioactive de Sr-90 (debitul dozei la distanta 10 cm fiind 80 mcSv/ora). Sursele au fos transportate în container la Chișinău și depozitate pentru păstrare în siguranță și investigații ulterioare.

NOUTĂŢI

La 25 martie 2016, conform acordului obţinut cu concursul Biroului pentru Reintegrare a Cancelariei de Stat, OSCE, SSM (Suedia) reprezentanţii ANRANR A.Sidorencu şi A.Buzdugan şi a Întreprinderii de Stat Obiectele Speciale au organizat o vizită de lucru în or. Dnestrovsc (Centrala Electrică de la Cuciurgan). În rezultatul  vizitei au fost evaluate şi organizată evacuarea a 1052 de surse cu material nuclear. Sursele radioactive au fost transportate şi amplasate în siguranţă la depozitul specializat în păstrarea surselor radioactive neutilizate.

NOUTĂŢI

În perioada 27 februarie- 4 martie,   Republica Moldova a fost vizitată de Dl Brian Lee și Dna Margarita Sevchik de la Centrul James Martin de Studii de Neproliferare al Institutul Internațional de Studii Middlebury (Monterey, SUA). Scopul vizitei fiind familiarizarea cu experienţa ANRANR, altor autorităţi de profil în căutarea, identificare şi caracterizarea surselor orfane. În rezultatul  au fost identificate modalităţi de cooperare, precum şi iniţierea în Republica Moldova a unui proiect pilot de desfăşurare în 2016 a identificării surselor orfane.

A V I Z

În atenţia instituţiilor de stat, autorităţilor publice, operatorilor interesaţi

Departamentul Cooperare Tehnică al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică anunţă doritorii privind necesitatea iniţierii formulării Conceptelor de Proiecte naţionale şi Regionale pentru ciclul anilor 2018-2019.

Nota verbală, precum şi ghidul de completare le găsiţi pe platforma PCMF IT IAEA sau accesaţi pagina următoare: “Guidelines for the Planning and Design of the IAEA 2018-2019 Technical Cooperation Programme

Conceptele trebuie să fie semnate de conducătorul instituţiei, coordonate cu Cancelaria de Stat şi transmise până la 30 aprilie 2016 Ofiţerului Naţional de legătură cu AIEA Artur Buzdugan la adresa agentia.nucleara@anranr.gov.md

I would like to pay your attention on the announced already call for a submission of relevant Programme Notes (deadline is 30 April 2016). You have the “Guidelines for the Planning and Design of the IAEA 2018-2019 Technical Cooperation Programme” uploaded at the PCMF IT platform, together with the relevant  template to be used for that.

Please start also thinking on the new ideas for projects designing for the previous cycle. Draft national project designs should be submitted via PCMF IT platform before the end of August 2016. Draft regional project designs should be done in cooperation with other Member States experts in the field before 15 September 2016. If you have proposals, you can use the NLO meeting to try to find other countries potentially interested in the area proposed by institutions from your countries.

A V I Z

La iniţiativa Prim-ministrului Pavel Filip, începând cu 4 februarie curent, a fost lansată linia telefonică a Guvernului, la care pot fi denunţate cazurile de abuz din partea organelor de control în perioada moratoriului la controalele de stat ale agenţilor economici.

A V I Z    ÎN  ATENŢIA  AGENŢILOR  ECONOMICI

Taxa de stat pentru eliberarea actelor permisive de către Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice este stabilită prin anexa la Legea nr.129 din 11 iulie 2014 (Monitorul Oficial nr. 223-230 din 08.08.2014) pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Art. II. – Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011,  nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
compartimentul „Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice” va avea următorul cuprins:

Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
Autorizaţie radiologică Gratuit – pentru instituțiile publice

500 euro* – pentru instituțiile private****

5 ani
Autorizaţie radiologică parţială
Gratuit – pentru instituțiile publice

50 euro* – pentru instituțiile private****

5 ani
Certificat de securitate
Gratuit – pentru instituțiile publice

500 euro* – pentru instituțiile private****

5 ani
Permis de exercitare şi certificat de atestare
Gratuit
5 ani

anexa se completează în final cu următoarea notă:

„****Taxa se aplică începînd cu 1 ianuarie 2015 şi se achită pe un cont separat la Trezoreria de Stat. Pentru eliberarea duplicatului se percep 10% din taxa stabilită, iar  pentru reperfectare (în caz de extindere a activităţii, fără prelungirea valabilităţii actului permisiv iniţial) – 30% din taxa stabilită.”

Mijloacele bănești de la achitarea taxei pentru eliberarea actelor permisive  urmează să fie virate la componența de bază a bugetului de stat

CODUL IBAN solicitat va fi generat de Dvs prin următorii paşi

1. Accesaţi pagina web a Ministerului de Finanţe la subdirecoriul IBAN

http://www.mf.gov.md/iban

Se afişează pagina Generarea Codului IBAN pentru incasări

2. Generaţi codul IBAN necesar pentru transfer astfel:

- anul : selectaţi  respectiv      2016

- codul ECO: selectaţi     142244 – Taxa pentru eliberarea actelor permisive de catre Agentia Nationala de reglementare a Activitatilor Nucleare si Radioactive

- raionul:  selectaţi raionul în care este înregistrată organizaţia Dvs;

- localitatea: selectaţi (dacă este cazul)  localitatea în care Vă aflaţi;

Tastaţi       Afişează Codul IBAN      – după ce se generează Codul IBAN pentru transferul Dvs.

Beneficiar al transferului: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul Fiscal al beneficiarului: 1006601000037;

Banca Beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X

După transferul efectuat, copia dispoziţiei de plată o transmiteţi prin fax 022 311137

sau la adresa E-mail  autorizare@anranr.gov.md.

Consultatii la telefonul 0 22 311139.

Noutăţi de la AIEA

Conferinţe organizate cu suportul AIEA

Orientare a UE privind dezvoltarea energiei eoliene în conformitate cu legislaţia UE privind natura

Parcurile eoliene dăunează sănătăţii şi mediului

Japonia se reîmprieteneşte cu energia nucleară

Proiectul Arcii Confinement de la Cernobil

Cernobil: Interviu cu academicianul Boris Paton (in rusa)

Interviu cu academicianul Iurii Izraeli (in rusa)

Interviu cu academicianul Leonid Il’in (in rusa)

Interviu cu academicianul Alexand Mihalevici (in rusa)

Interviu cu academicianul Victor Bar’iahtar (in rusa)

Interviu cu academicianul Boris Miasoedov (in rusa)

Noutati de la Cernobil (in rusa)

Ecoul accidentului de la Cernobil

Raport actualizat privind situatia de la CAE Fukushima Daiichi

Statement of the International Conference from Chisinau, Nov 2012

Fukushima did not in fact cause a serious dent in the positive development trend that the global nuclear power was experiencing Interview with Mr Kirill Komarov, Deputy Director General for International Business and Development

moldova

date gov desc

Home