Anunțuri

Anunţ

privind selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare si Radiologice

          Întru executarea pct.2 al Hotărârii Guvernului nr.380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control,  Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare si Radiologice anunță despre ..mai mult

 

 

Anunţ

cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice 

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Specialist principal, Serviciul juridic şi personal pentru o perioadă nedeterminată.
Informaţia privind condiţiile de desfăşurarea concursului este plasată pe panoul informaţional
la sediul or.Chişinău, Alecu Russo, 1 et. 6 şi pagina web

http://anranr.gov.md/ro/post/show/anunturi

Termenul de depunere a cererilor pînă la 02 ianuarie 2017 inclusiv.

Contacte:tel.:(022)  22 311137,  (022) 311139

Bibliografia_concursului

conditiile_de_participare_la_concurs_anexa2.doc

formular_participare_la_concurs.doc