Coduri și legi

Legea nr 132_din 8 iunie 2012_Privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice / Закон nr 132 / Law 132 English

Legea Nr. 1163 din 26.072000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice /Закон 1163

Legea Nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător / Закон Nr. 235

Legea nr 131_din 8 iunie 2012 Privind controlul de stat asupra activității de întreprinzătorЗакон nr 131_

Legea nr 160 ro privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător / Закон nr 160

Legea nr. 451 Privind licenţierea unor genuri de activitate/ Закон  nr. 451

Legea nr. 129 din  11.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative /Закон nr. 129
от  11.07.2014 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
/ Law no 129

 

C o d u l   C o n t r a v e n ţ i o n a l  ro / ru :

cod_contraventional_modificări și completări

art. 44 – aplicarea sancţiunii contravenţionale  în cazul pluralităţii de contravenţii

art. 155 (1) - încălcarea regulilor de desfăşurare a activităţilor nucleare şi radiologice

art. 263 (4, 5) – desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător

art 313 (3) – excesul de putere privind actele permisive

art. 345 (1 ,d) – încălcarea regulilor din domeniul metrologiei

art. 349 (1) – împiedicarea activităţii legitime a funcţionarului public

art. 423 (2)

C o d u l   P e n a l  ro / ru

definiţii : art. 134 (8) – material nuclear , art. 134 (9) – instalaţie nucleară, art. 134 (10) – dispozitiv radioactiv

art. 140 (1) – utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea în alt mod, prelucrarea, deţinerea, stocarea sau conservarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea, transportarea armelor de distrugere în masă

art. 224 – Încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive ….

art. 248 al. 2 – Contrabanda

art. 292 – Fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea …. ori a materialelor radioactive

art. 295 – Sustragerea materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaţiilor nucleare, ameninţarea de a sustrage sau cererea de a transmite aceste materiale, dispozitive sau instalaţii

art. 295 (1) – Deţinerea, confecţionarea sau utilizarea materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaţiilor nucleare

art. 295 (2) – Atacul asupra unei instalaţii nucleare

art. 373 -încălcarea regulilor de mînuire a armei, de manipulare a substanţelor şi obiectelor ce prezintă un pericol sporit pentru cei din jur

C o d u l   M u n c i i  ro / ru

art. 385 – Supravegherea şi controlul de stat asupra activităţilor nucleare şi radiologice

 

Codul Civil al Republicii Moldova  ro / ru

 

Legea Nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publiceЗакон Nr. 10

Legea Nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurătorЗакон Nr. 1515