CONFERINȚA GENERALĂ A AIEA

A 62-a  CONFERINȚĂ GENERALĂ A AGENȚIEI INTERNAȚIONALE PENTRU ENERGIE ATOMICĂ

În perioada 17-21 septembrie 2018 a avut loc cea de-a 62-a  Conferință Generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) la care a participat delegația Republicii Moldova, condusă de Directorul ANRANR Dl Ion Apostol. La eveniment au fost prezenți peste două mii cinci sute de participanți din 153 de state membre. În timpul conferinței au fost adoptate un șir de rezoluții care au drept scop consolidarea în continuare a activității AIEA în domeniile științei și tehnologiei nucleare, siguranței și securității nucleare, garanțiilor nucleare și cooperării tehnice.

Pe lîngă participarea la sesiunile plenare, membrii delegației au participat și la un șir de evenimente organizate în cadrul conferinței ce țin de implementarea Planului Integrat de Suport a Securității Nucleare, unde state membre au împărtășit experiența în fortificarea regimului de securitate nucleară; implementarea platformei noi informaționale ”State Declaration Portal” a departamentului Garanțiilor Nucleare; întrunirea a Ofițerilor Naționali de Legătură pentru implementarea proiectelor de asistență tehnică a AIEA la nivel național, regional și internațional.

Conducătorul delegației Republicii Moldova a ținut un discurs în cadrul şedinţei plenare, în care au fost trecute în revistă progresele Republicii Moldova în implementarea standardelor AIEA și UE în domeniul securităţii nucleare şi radiologice. În acelaşi timp, a fost subliniată importanța cooperării regionale și internaționale în domeniul prevenirii, detectării și combaterii terorismului nuclear, traficului de substanţe radiologice şi a altor riscuri în domeniu. Au fost  aduse mulțumiri AIEA, Departamentului de Energie al SUA, Departamentului de Apărare al SUA, Comisiei de Reglementare Nucleară a SUA și Autorității Suedeze de Securitate Radiologică pentru suportul continuu în dezvoltarea infrastructurii de reglementare radiologică și nucleară în Republica Moldova.