Contacte

      Director, Ion APOSTOL
 
tel. +37322 311137
 
    
 
Director adjunct – şef Direcţie Dr. Ionel BALAN, 
 
tel. 022 311136,
 
Serviciul Secretariat / ANTICAMERA
tel/fax 022 311137,
 
Secretar administrativ superior - poziție vacantă
      
 
tel. 022 311139
prezentarea notificărilor, cererilor, dosarelor la adresa electronică:
autorizare@anranr.gov.md sau agentia.nucleara@anranr.gov.md
 
Şef Serviciu -Natalia VASILIEVA 
 
Specialist Superior - Serghei VÎRLAN
serghei.virlan@anranr.gov.md
 

Specialist principal  – Vacant
 
 
Specialist Principal Angela SIDORENCU
tel. 022 311139
 

     Serviciul Management Deşeuri Radioactive

tel. 022 311139
Specialist Principal – Victoria GHIMP
 
tel. 022 311138
 
Şef Serviciu Elena MURSA
 
Specialist Principal Alina ROȘCA(contract suspendat)
 
 
tel 022 311138
 
Specialist Principal - Petru CHIRILĂ
 petru.chirila@anranr.gov.md
 
tel. 022 311134
prezentarea notificărilor (cu indicarea pentru inspectorat) privind îndeplinirea prescripţiilor la adresa electronică:agentia.nucleara@anranr.gov.md
 
Şef Secţie Dr. Vasile BENEA
 
Inspector Superior - vacant
 
Inspector Superior  Serghei MOLDOVAN,
Inga SÎRBU (contract suspendat),
 
Inspector – vacant
@anranr.gov.md
 
Inginer superior - vacant
 
 
Contabil-şef BUTUC Eugenia
tel. 0 22 311135
 
 
Specialist Principal – Andrei PUNGA
tel. 022 311137
agentia.nucleara@anranr.gov.md
 
       Grupul de reacționare la incidente MEST disponibil 7/24
tel. 022 311136
agentia.nucleara@anranr.gov.md