Contacte

      Director, Ion APOSTOL
 
tel. +373 22 311140, +37322 311137
 
    
 
Director adjunct – şef Direcţie Dr. Ionel BALAN, 
 
tel. 022 311136,
 
Serviciul Secretariat / ANTICAMERA
tel/fax 022 311137,
 
Secretar administrativ superior - poziție vacantă
      
 
tel. 022 311139
prezentarea notificărilor, cererilor, dosarelor la adresa electronică:
autorizare@anranr.gov.md sau agentia.nucleara@anranr.gov.md
 
Şef Serviciu -Natalia VASILIEVA 
 
Specialist Superior - Caterina TROCIN – (contract suspendat)
 
Specialist principal  – Vasile PANCIUC
 
 
 
tel. 022 311139
 
Specialist Principal Angela SIDORENCU
 
 

     Serviciul Management Deşeuri Radioactive

tel. 022 311139
Specialist Principal – vacant
 
tel. 022 311138
 
Şef Serviciu Elena MURSA
 
 
Specialist Principal Alina ROȘCA(contract suspendat)
 
 
tel 022 311138
 
Specialist Principal - Petru Chirilă
 
petru.chirila@anranr.gov.md
 
 
 
tel. 022 311134
prezentarea notificărilor (cu indicarea pentru inspectorat) privind îndeplinirea prescripţiilor la adresa electronică:agentia.nucleara@anranr.gov.md
 
Şef Secţie Dr. Vasile BENEA
 
Inspector Superior Sergiu ILIESCU
 
Inspector Superior  Serghei MOLDOVAN,
Inga SÎRBU (contract suspendat),
 
Inspector – Serghei STRĂJESCU
serghei.strajescu@anranr.gov.md
 
Inginer superior - vacant
 
 
tel. 0 22 311135
 
Contabil-şef Eugenia Butuc
  
 
tel. 022 311138
@anranr.gov.md
Specialist Principal – vacant
 
      Grupul de reacționare la incidente MEST disponibil 7/24
tel. 022 311136
agentia.nucleara@anranr.gov.md