Exercițiu practic de demonstrație a capacităţilor naţionale în monitorizarea radiologică

   La sediul Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 29 martie 2019, a avut loc demonstrația practică a capacităţilor naţionale în monitorizarea radiologică a mediului în contextual sistemului național de prim răspuns în caz de un accident radiologic sau nuclear.

   La eveniment au participat 15 reprezentanți ai mass-media din Republica Moldova, care au trecut în revistă capacităţile de efectuare a monitoringului situației radiologice de fond și stabilirii concentrațiilor poluanților radioactivi în diferite elemente ale mediului.
    Evenimentul a fost început printr-o trecere în revistă a structurii sistemului național de monitoring al radioactivităţii mediului, funcțiilor și capacităţilor tehnice și umane. În special, au fost demonstrate diferite metode și tehnici operative de determinare  a parametrilor radiologici ai mediului: debitul dozei ambientale gama, concentrației radionuclizilor tehnogeni în aerosoli și precipitații atmosferice, stabilirii activităţii radionuclizilor artificiali și naturali în diferite elemente ale mediului – sol și ape de suprafață cât și la stabilirea activităţii lor în bioacumulatori naturali – mușchi (Briofita sp.).   
Concomitent cu aceasta, au fost demonstrate și capacităţile naţionale în reacționarea operativă în cazul depistării surselor sau materialelor radioactive neinventariate (în afara controlului de reglementare) cu demonstrarea lucrului Echipei Mobile de Experți și Laboratorului de Expertiză Nucleară al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR). În cadrul exercițiului practic s-a simulat o situație de detectare și identificare a unei surse radioactive cu perfectarea procedurii de documentare și transmiterii în custodia temporară pentru cercetare de laborator.

În cadrul evenimentului experții ANRANR au comentat și au răspuns la întrebările jurnaliștilor.