Funcții vacante

COMISIA DE CONCURS a ANRANR

Lista candidaţilor 
care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante 

Nr.
d/o

Numele, prenumele

Nota finală
obţinută la concurs

Comentarii

1.

Chilaru Nadejda

9.3

specialist principal, Serviciul Monitorizare, Analiză și Planificare

 

COMISIA DE CONCURS a ANRANR

Lista candidaţilor 
care au sustinut interviul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante 

Nr.
d/o

Numele, prenumele

Nota finală 
obţinută la interviu

Comentarii

1.

Chilaru Nadejda

9.25

specialist principal, Serviciul Monitorizare, Analiză și Planificare

 

COMISIA DE CONCURS a ANRANR

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul
pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante 

Nr.
d/o

Numele, prenumele

Nota finală obţinută la proba scrisă

Comentarii

1.

Chilaru Nadejda

9.3

specialist principal, Serviciul Monitorizare, Analiză și Planificare

 Interviul se va desfăşura pe data de 31 mai 2019 ora  0830  în sala de ședințe a ANRANR, str.A.Russo 1, et.6

COMISIA DE CONCURS a ANRANRR

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Serviciul Monitorizare, Analiză și Planificare(funcţie temporar vacantă) 

Nr.
d/o

Nume, prenume

Comentarii

1.

Negruța Ana

specialist principal, Serviciul Monitorizare, Analiză și Planificare

2.

Chilaru Nadejda

specialist principal, Serviciul Monitorizare, Analiză și Planificare

 Proba scrisa se va desfăşura pe data de 24 mai 2019 ora  0900  în sala de ședințe a ANRANR, str.A.Russo 1, et.6

 

AVIZ

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante din cadrul Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice

26 aprilie 2019

 

AVIZ

cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

  

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

Nota finală obţinută la concurs

Comentarii

1.

Punga Andrei

8.17

specialist principal, Serviciul juridic și personal

 

2.

VÎRLAN Serghei

8.79

specialist superior, Serviciul evaluare și autorizare

 

COMISIA DE CONCURS al ANRANR

Lista candidaţilor

care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul
pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

Nota finală obţinută la proba scrisă

Comentarii

1.

PUNGA Andrei

7.9

specialist principal, Serviciul juridic și personal

 

2.

VÎRLAN Serghei

8.1

specialist superior, Serviciul evaluare și autorizare

 

 

ANUNŢ

Anunt prelungire_concurs_2_functii cu privire la prelungirea termenului concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice

 

 

COMISIA DE CONCURS al ANRANR

 

În atenția candidațișor admiși la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

-          Specialist principal, Serviciul juridic și personal

-          Specialist superior, Serviciul  evaluare și autorizare

 Proba scrisă se va desfăşura pe data de 29 martie 2018 ora  1000  în sala de ședințe a ANRANR, etajul 6

 

 

 

COMISIA DE CONCURS a ANRANR

Lista candidaților admiși la consurs 

 

ANUNŢ

cu privire la prelungirea termenului concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice

02.03.2018

 

ANUNŢ

cu privire la prelungirea termenului concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice

15.01.2018

 

ANUNȚ

cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice din cadrul Agenției Naționale de Reglementare aActivităților Nucleare și Radiologice

22.12.2017