Hotărâri ale Guvernului

HOTĂRÎRE nr.608 din 03.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea securității radiologice în activități cu surse de radiație ionizantă în exteriorul  incintei special amenajate

Hotărâre Nr. 1210 din  03.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind asigurarea radioprotecţiei şi securităţii radiologice în practicile de medicină nucleară

HOTĂRÎRE_Nr_1268 Pentru_aprobarea_Regulamentului_privind_securitatea_fizică_în_activități_nucleare_și radiologice din 23.11.2016

HOTĂRÎRE Nr. 434 din  16.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea în siguranţă a materialelor radioactive/Постановление Nr. 434от 16.07.2015

H O T Ă R Î R E nr. 458  din  24.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, structurii şi efectivului-limită ale acesteia/ NARNRA Regulation

HOTĂRÎRE Nr. 451 din  24.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotecţie, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională/ Пoстановление Nr. 451

HOTĂRÎRE Nr. 153 din  28.02.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul şi supravegherea de stat a activităţilor nucleare şi radiologice şi a regimului de neproliferare a armelor nucleareПостановление Nr. 153/GD_153_EN

HOTĂRÎRE Nr. 388 din 26.06.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la managementul deşeurilor radioactiveПостановлениеNr 388

HOTĂRÎRE Nr. 1017 din 01.09.2008 cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate / Постановление Nr 1017

HOTĂRÎRE Nr. 727 din 08.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea activităţilor nucleare şi radiologiceПостановление Nr 727 от 08.09.2014/ Regulation-for-authorization-draft

HOTĂRÎRE Nr. 632 din 24.08.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind radioprotecţia şi securitatea radiologică în practicile de radioterapie / Постановление Nr 632

HOTĂRÎRE Nr. 606 din 15.05.2002 cu privire la Sistemul naţional de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova Постановление Nr 606

HOTĂRÎRE Nr. 694 din  05.09.2013 Metodologia generală de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc / Постановление Nr. 694

HOTĂRÎRE Nr.33 din 11 01.2007 Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politiciПостановление Nr 33

HOTĂRÎRE Nr. 1340 din 04.12.2001 Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii MoldovaПостановление Nr. 1340