Legislația internațională

Uniunea Europeană

Legislatia UE prin pagina web a MAE IE

Europe direct

Accesaţi on-line legislaţia Uniunii Europene

Sinteze ale legislaţiei europene

Legislaţia comunitară în domeniul energiei nucleare

Tematici europene

Oficiul pentru publicatii UE

Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică

IAEA INTERNATIONAL LAW SERIES

LEGAL SERIES

Handbook Nuclear Law vol. 1

Handbook Nuclear Law vol. 2

 

International Commission on Radiation Protection http://www.icrp.org/index.asp

 
 

Acorduri, Tratate, Convenţi Internaţional la care Republica Moldova este parte

Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare din 1 iulie 1968 (aderare)

Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (aderare), Amendamentele la articolele VI şi XIVA la Statut (acceptate)

Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, încheiată la Viena la 21 mai 1963 (aderare)

Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, întocmită la Viena la 28 octombrie 1979 (aderare) şi Amendamentul (ratificat)

Convenţia cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear, întocmită la Viena la 26 septembrie 1986 (aderare)

Convenţia cu privire la asistenţa în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică întocmită la Viena la 26 septembrie 1986 (aderare)

Convenţia cu privire la securitatea nucleară, întocmită la Viena la 17 iunie 1994 (aderare)

Acordul dintre Republica Moldova şi AIEA cu privire la aplicarea garanţiilor în raport cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare şi a Protocolului la acest Acord (ratificat)

Acordul dintre Republica Moldova şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, încheiat prin schimb de scrisori la 8 aprilie 2010, privind modificările la Protocolul anexat la Acordul dintre Republica Moldova şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanţiilor în raport cu Tratatul privind Neproliferarea Armelor Nucleare, încheiat la 14 iunie 1996 (semnat)

Protocolul adiţionala Acordul dintre Republica Moldova şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanţiilor în raport cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la  14 decembrie 2011 (ratificat)

Tratatul privind interzicerea completă a testelor nucleare (ratificat)

Convenţia Internaţională privind suprimarea actelor de terorism nuclear (ratificată)

Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005 (ratificată)

Acordul privind privilegiile şi imunităţile AIEA (acceptat)

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la privilegiile şi imunităţile agenţiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la New York la 21 noiembrie 1947 (aderare)

Convenţia comună privind managementul în siguranţă al combustibilului uzat şi managementul în siguranţă al deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997 (aderare)

Codul de Conduită pentru asigurarea securităţii şi siguranţei surselor radioactive (acceptat prin scrisoare din 2006)