Misiunea de control și audit al evaluatorilor de la AIEA

         

Pe data de 24 februarie 2017 Misiunea de audit a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) a finalizat activitatea de evaluare în Republica Moldova,  prin susținerea unei  Conferințe de închidere, la care au  participat reprezentanții Institutului Oncologic, Spitalului Clinic Republican, Academiei de Științe și Instituției de stocare a deșeurilor radioactive “Obiectele Speciale 5101, 5102“. În cadrul conferinței a fost prezentat raportul preliminar al evaluării eficienței asistenței tehnice acordate Republicii Moldova în domeniul medicinii (medicina nucleară, radioterapia), științei și managementului deșeurilor radioactive, în perioada anilor 2010-2016. Rezultatele misiunii de audit AIEA vor fi luate în considerație la  elaborarea Programului Cadru pentru Țară pentru următorul ciclu de colaborare cu AIEA și la etapa de elaborare și implementare a noilor proiecte de asistență tehnică în țară.