Transparența decizională

 

Anunţuri despre iniţierea consultarii publice    Proiecte de acte legislative    Proiecte de acte normative

 

Declaratie raspunderii manageriale (2018

Declaratie privind buna Guvernare 2017 

ANUNŢ

privind organizarea unei ședințe cu reprezentanții Ministerului Economiei și infrastructurii și asociațiilor interesate, asupra proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind asigurarea securității radiologice în activități cu surse de radiație ionizantă în exteriorul incintei special amenajate.

  

 

AVIZ

 

cu privire la reactualizarea proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea hotărârii Parlamentului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind managementul deşeurilor radioactive (anii 2017-2026), (Versiunea finală după expertiza juridică)

1. Nota-informativă

2. PLAN DE ACŢIUNI guv 2016

3. proiect hot. parlamentului2016

4. proiect hot

5. SDRA 05.2016 pentru Guvern

6. Tab diverg strategia nationala2017 2026 după MJ

 

AVIZ

Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, anunţă prelungirea termenului de depunere a cererelor pînă la 12 mai 2016 inclusiv pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

Inspector, Secția control și supraveghere de stat  (pentru o perioadă nedeterminată); Șef serviciu, Serviciul evaluare și autorizare pentru o perioadă nedeterminată; Specialist principal, Serviciul evaluare și autorizare pentru o perioadă nedeterminată.

Condițiile de desfășurare a concursului sînt plasate pe pagina web http: www.anranr.gov.md

Telefon de contact: Serviciul juridic şi personal – 022311138; anticamera – 022311137.

Bibliografia concursului

Conditiile-de-participare-la-concurs-sef-serv-sea-

Conditiile de participare la concurs Specialist principal, SEA

Conditiile-de-participare-la-concurs-inspectorat

Formular participare la concurs

 

3. formular participare la concurs

 

Declaratie privind buna Guvernare 2016

AVIZ

cu privire la prelungirea termenului concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Sef serviciu, Serviciul evaluare și autorizare pentru o perioadă nedeterminată.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediu din or.Chişinău, Alecu Russo, 1

şi pagina web http: www.anranr.gov.md Contacte:tel.:(022)  22 311137,  (022) 311138, e-mail:www.agentia.nucleara@anranr.gov.md

1. Conditiile-de-participare-la-concurs-sef-serv-sea-

2. Bibliografia concursului Sef serviciu SEA

3. Formular de participare la concurs

AVIZ

cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Specialist principal, Serviciul evaluare și autorizare pentru o perioadă nedeterminată. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediu din or.Chişinău, Alecu Russo, 1 şi pagina web http: www.anranr.gov.md

Contacte: tel.:(022)  22 311137,  (022) 311138, e-mail:www.agentia.nucleara@anranr.gov.md

1. Conditiile de participare la concurs Specialist principal, SEA

2. Bibliografia concursului specialist principal SEA

3. Formular participare la concurs

AVIZ

Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, anunţă prelungirea termenului de depunere a cererelor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de Inspector superior (pentru o perioadă determinată) , functiei de deservire tehnica (pentru o perioada nedeterminata) ale Secției control și supraveghere de stat  pînă la 29 februarie 2016 inclusiv.

Condițiile de desfășurare a concursului sînt plasate pe pagina web http://www.mediu.gov.md și/sau http: www.anranr.gov.md

1.Bibliografia concursului

2.Conditiile de participare la concurs

3.Formular participare la concurs

Telefon de contact: Serviciul juridic şi personal – 022311138;

anticamera – 022311137.

AVIZ din 15.09.15

privind iniţierea consultarii publice la proiectul  Hotărîrii Guvernului  privind aprobarea Regulamentului Privind Securitatea Fizică în Activităţi Nucleare şi Radiologice

1.Analiza-de-impact

2.Nota-Informativă_Secur_Fizica

3.Proiect-Hotărăre-de-Guvern

4.Regulament-securitatea-fizica_08_07_2015

5.Scrisoare reavizare ministere

6.Tabelul-Divergențelor_HG_Secur_Fiz_08_07_2015

7. Anunţ consultări publice

AVIZ

 

cu privire la reactualizarea proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea hotărârii Parlamentului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind managementul deşeurilor radioactive (anii 2017-2026)

Nota-informativă-cu-privire-la-aprobarea-Strategiei-naţionale-privind-managementul-deşeurilor-radioactive-anii-2015-2026

PLAN DE ACŢIUNI

proiect hotaririi Guvernului

SDRA

AVIZ

Planul activitatii ANRANR in 2014

Planul activitatii ANRANR in 2013

Legea Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional

Legea Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie

Hotarirea Guvernului Nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

Hotarirea Guvernului 668 privind paginile oficiale ale autoritatilor…

Obiectivele ANRANR în 2012