Контакты

      Director, Ion APOSTOL
tel. 022 311140,
 
      Serviciul Secretariat / ANTICAMERA
tel/fax 022 311137,
Secretar administrativ superior - poziție vacantă
 
Director adjunct – şef Direcţie Dr. Ionel BALAN, 
tel. 022 311136,
 
tel. 022 311139
prezentarea notificărilor, cererilor, dosarelor la adresa electronică:autorizare @anranr.gov.md sau agentia.nucleara@anranr.gov.md
Specialist Principal – vacant
Specialist Superior Caterina TROCIN – (contract suspendat)
Specialist superior  – Vasile PANCIUC
 
tel. 022 311139
Specialist Principal Angela SIDORENCU
 
tel. 022 311139
Specialist Principal – vacant
 
tel. 022 311138
Şef Serviciu Elena MURSA
Specialist Principal Alina ROȘCA
 
tel 022 311138
Specialist Principal -
 
tel. 022 311134p
rezentarea notificărilor (cu indicarea pentru inspectorat) privind îndeplinirea prescripţiilor la adresa electronică:agentia.nucleara@anranr.gov.md
Şef Secţie Dr. Vasile BENEA
Inspector Superior Sergiu ILIESCU
Inspector Superior  Serghei MOLDOVAN, Inga SÎRBU (contract suspendat),
Inspector – Serghei STRĂJESCU
Inginer superior - vacant
 
tel. 0 22 311135
Contabil-şef Eugenia Butuc
  
tel. 022 311138
@anranr.gov.md
Specialist Principal – vacant
 
      Grupul de reacționare la incidente MEST disponibil 7/24
tel. 022 311136
agentia.nucleara@anranr.gov.md